FABRIKA DEČJE HRANE

Izgrađen novi proizvodno-poslovni objekat – Fabrika dečje hrane površine 14.000m2.

Radovi koji su izvedeni su: Građevinski i arhitektonski radovi, Interne saobraćajnice, parterno uređenje, Instalacija i povezivanje procesne opreme, Paneli čistih soba, Mašinske instalacije, KGH, Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacione i signalne instalacije), trafostanica 35/0.4 Kv, Automatsko upravljanje, SCADA, Protivpožarna instalacija, Vodovod i kanalizacija, Tretman otpadnih voda.

Related Posts