CONTITECH FLUID

Uspešno završeni radovi na dogradnji proizvodnog objekta za komponente za autoindustriju 2. faza kompleksa sa pratećim objektima.

Površina novoizgrađenog objekta 18.203,90m2

Related Posts