office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Kvalifikaciona struktura zaposlenih u Termoinženjeringu

OZN STRUČNA SPREMA UKUPNO PROCENTUALNO [%]
VSS Visoka stručna sprema 45 51%
VŠS Viša stručna sprema 4 5%
SSS Srednja stručna sprema 37 42%
NK Niskokvalifikovani 2 2%
UKUPNO 88 100%

Struktura zaposlenih sa visokom i višom stručnom spremom u Termoinženjeringu
OZN STRUČNA SPREMA UKUPNO PROCENTUALNO [%]
Mr Magistar org. nauka 1 2%
VSS Diplomirani mašinski inž. 22 46%
VSS Diplomirani elektro inž. 12 25%
VSS Diplomirani inž. građevine 2 4%
VSS Diplomirani ecc 6 13%
VŠS Elektro inženjer 3 6%
VŠS Mašinski inženjer 2 4%
UKUPNO 48 100%