office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Naziv: Poslovni objekat-Lamela C-Siemens zgrada

Investitor: CTP Holding AD

Lokacija: Beograd, Srbija

Vreme izgradnje: 2004. – 2005.

Uloga na projektu: Izvođač radova

o Mašinske instalacije, KGH

o  Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacije i signane instalacije)

o  Automatsko upravljanje,

o  Protivpožarna, protivprovalna instalacija

o  Vodovodna i kanalizaciona instalacija