office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Trenutno aktuelni oglasi

Termoinženjering d.o.o. posebnu pažnju posvećuje svom kadrovskom potencijalu i svojim zaposlenima obezbedjuje potrebne tehničke, organizacione i sve druge potrebne uslove za kvalitetno i profesionano obavljanje poslova, kao i strukovno usavršavanje i napredovanje.

U Termoinženjeringu su konstantne aktivnosti na praćenju rezultata rada zaposlenih, njihovoj selekciji u zavisnosti od ostvarenih rezultata rada, kao i na ukupnom povećanju nivoa kvaliteta rada i profesionalizma zaposlenih, u funkciji jačanja i razvoja ljudskih resursa, kao jednog od osnovnih faktora uspešnosti poslovanja.

Generalna kadrovska politika je podmladjivanje kadrovskog potencijala zapošljavanjem mladih, visokoobrazovanih kadrova, radi daljeg kadrovskog jačanja u cilju odgovarajuće kadrovske podrške ukupnom razvoju i širenju Termoinzenjering poslovne mreže.

Termoinženjering d.o.o

Miloja Đaka 2
11000 Beograd

e-mail: konkurs@termoinzenjering.com
tel: 011/2065-400
fax: 011/3672-957