office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Mi smo opredeljeni za uspostavljanje savremenog sistema upravljanja kvalitetom koji će omogućiti da kupci steknu trajno poverenje u kvalitet naših proizvoda i stabilnost sistema, za uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, koji će omogućiti stvaranja bezbednih i zdravih uslova za rad, zadovoljstvo zaposlenih i svih zainteresovanih strana.

Naše opredeljenje je unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenje emisija u vazduh i sprečavanje zagađenja voda i zemljišta, smanjenje ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu.

Naša misija je stvaranje dodatne vrednosti za naše klijente razumevanjem njihovih mogućnosti i potreba, procesa i kadrovskog potencijala tako da i oni mogu zadobiti poverenje svojih kupaca i kontinuirano poboljšavati kvalitet sopstvenih proizvoda.

Takvo opredeljenje zahteva od nas da u procesu ugovaranja, realizacije, isporuke i održavanja proizvoda u svim oblastima uključujući kvalitet, bezbednost, zdravlje, ekološku i socijalnu odgovornost, upotrebimo sve svoje veštine i znanja.

NAŠE OSNOVNE VREDNOSTI SU:

Etika i samostalnost

Naša etika je zasnovana na integritetu kompanije i onih koji u njoj rade. Jasno utvrđena politika kvaliteta, politika zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i njihova usaglašenost sa svetskim zahtevima i standardima integrisanog sistema menadžmenta je garant naše legitimnosti, očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Poverenje korisnika

Sticanje i očuvanje poverenja korisnika u naše proizvode postižemo jasno denisanim kvalitetom, usaglašenim sa zakonima, standardima i dugogodišnjom dobrom praksom kako našom, tako i naših stalnih dobavljača, kao i potpunim ostvarenjem utvrđenih ciljeva.

Odnos prema klijentima

U svakom delu sveta, nezavisno od kulturoloških razlika, naši unutrašnji i spoljni odnosi su zasnovani na poštovanju prema ljudima, njihovom talentu i trajnim doprinosima.

Zajednički duh i organizacija

Naš duh zajedništva je ukorenjen u znanju, čvrstini, osećaju posvećenosti svih zaposlenih ostvarenju ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
Mi učimo iz svake situacije i širimo saznanja u cilju poboljšavanja individualnog i kolektivnog iskustva i u cilju jačanja potencijala rme.

Ponuda

Nastojimo da svoju ponudu na tržištu redovno poboljšavamo radi opšteg poboljšanja u poslovanju i u uslovima za ljude.

Tehnički i tehnološki napredak nam pomažu da napredujemo u znanju i inovacijama, a u cilju poboljšanja naših proizvoda i pružanja kvalitetnijih usluga.