office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Sektor za automatsko upravljanje i CSNU

Comments Off on Sektor za automatsko upravljanje i CSNU

Termoinženjering, generalni distributer opreme i sistema automatske regulacije i upravljanja za oblast KGH kompanije SIEMENS (Siemens Building Technologies), predstavlja već duži niz godina vodeću kompaniju u toj oblasti na području Srbije.

Kvalitetni, iskusni i dobro obučeni inženjeri mašinske i elektrostruke, i zavidna tehnička opremljenost osnovne su odlike sektora za automatsko upravljanje.

Termoinženjering je sposoban da odgovori svim izazovima i zahtevima koji se pred njim postavljaju i predloži bolja, nova i tehnički savremenija rešenja u čemu je iskustvo i tehnička podrška kompanije Siemens velika podrška. U cilju praćenja i upoznavanja sa najnovijim tehnologijama i tehničkim dostignućima u oblasti automatske regulacije i upravljanja sistemima KGH, Termoinženjering svake godine organizuje određeni broj specijalizovanih predavanja i seminara u saradnji sa predavačima iz inostranstva.

Do danas je kompanija Termoinženjering uradila ili sarađivala u radu na velikom broju projekata za sisteme automatskog upravljanja, od malih kućnih instalacija, poslovnih objekata, bolnica, sportsko-turističkih objekata, farmaceutskih pogona, sistema daljinskog grejanja i toplifikacije gradova, do projekata CSNU (centralni sistem nadzora i upravljanja), kako termotehničkih instalacija tako i ostalih instalacija i sistema u takozvanim “pametnim zgradama”.

U okviru Sektora za automatsko upravljanje radi grupa za programiranje softvera čiji je zadatak izrada aplikativnih programskih paketa za nadzor i upravljanje svim tehničkim sistemima objekta (KGH, osvetljenje, elektroenergetske instalacije, kontrola pristupa, signalne i telekomunikacione instalacije itd.).

Kroz svoj programski paket Termoinženjering ostvaruje optimizaciju ponašanja, optimizaciju energetskih bilansa, startnu logiku i jednostavnost korišćenja sistema.

Uz koncept CSNU, mogu biti obezbeđene i dodatne usluge:

  • zaštita sistema i podataka od neovlašćenog pristupa (elektronski potpis)
  • akvizicija željenih veličina u raznim vremenskim periodima
  • alarmna signalizacija na centralnom sistemu, mobilnom telefonu i internetu
  • integracija sistema i uređaja drugih proizvođača u sistem
  • modemska i mrežna komunikacija, kao i povezivanje više udaljenih jedinica centralnog sistema u jednu celinu…

Po puštanju u rad novog sistema, Termoinženjering i dalje ostaje prisutan na objektu vršeći servisne usluge u garantnom roku, a kasnije redovno održavajući objekat.

Comments are closed.