office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Termoinženjering je osnovan 1985. godine u Beogradu i jedno je od najstarijih privatnih preduzeća u Srbiji.

Saradnja u oblasti telekomunikacionih i IT centara se odvijala kroz uspešno realizovane distributerske ugovore sa kompanijama Hiross, Liebert Hiross i na kraju Emerson Network Power.

U ovom periodu Termoinženjering je u potpunosti svojim sopstvenim inženjerskim kadrom ispunio sve potrebe jedno ovako ozbiljnog i strateškog cilja kao što je projektovanje, konsalting i inženjering u oblastima instalacija KGH i automatskog upravljanja i CSNU.

Termoinženjering je od samog početka započeo veoma uspešnu saradnju sa inostranim firmama Staefa Control Systems (prvi distributorski ugovor još iz 1989. god) i Trane. Tada je Termoinženjering počeo da se razvija u dva pravca: projektovanje i izvođenje elektroinstalacija i automatskog upravljanja i instalacija KGH. Saradnja u oblasti automatskog upravljanja se nastavlja sa kompanijom Landis & Staefa, Siemens BT & CO OHG i na kraju Siemens SBT Beograd.

U oblastima industrijske i komercijalne klimatizacije uspešan rad je ispraćen potpisivanjem distributorskih ugvora sa kompanijama McQuay Internatinal and Evapco, a za kondicioniranje i pripremu vazduha sa kompanijama Defensor, AxAir i na kraju Condair.

U saradnji sa našim partnerskim firmama naši inženjeri su u proteklih 20 -25 godina redovno pohađali i uspešno završavali razne specijalizovane obuke. Tako je Termoinženjering uvek speman da na pravilan i najbrži način odgovori i najkomplikovanijim zahtevima u pogledu izrade i izvođenja različitih vrsta instalacija KGH, elektroinstalacija i automatskog upravljanja i CSNU.

Rezultat ovakvog rada je više od 150 M€ ugovorenih poslova u oblasti specijalizovanih KGH, elektroinstalacija i instalacija automatskog upravljanja i CSNU što Termoinženjering svrstava u lidere na tržištu Srbije.