office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Naziv: Hala Borik

Investitor: Termomontaža AD Banja Luka

Lokacija: Banja Luka, Republika Srpska

Ukupna površina: 1.200 m2

Vreme izgradnje: 2013.

Tip ugovora Isporuka i puštanje u rad sistema za klimatizaciju

Uloga na projektu: Izvođač radova

o  Mašinske instalacije, KGH