office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Naziv: Grand Casino

Investitor: Alex E&C

Lokacija: Beograd, Srbija

Vreme izgradnje: 2007.

Uloga na projektu: Izvođač radova

o Mašinske instalacije, KGH

o  Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacije i signane instalacije)

o  Automatsko upravljanje,