office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Naziv: Nova fabrika čvrstih formi

Investitor: Galenika

Lokacija: Beograd, Srbija

Ukupna površina: 10.000 m2

Godina izgradnje: 2008.-2010.

Vrednost ugovora: 10 M€.

Tip ugovora: Fiksna cena

Uloga na projektu: Glavni izvođač instalacija o   Instalacija procesne opreme

o   Mašinske instalacije, KGH

o   Sistem za prečišćavanje vode

o   Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacione i signalne instalacije)

o  Automatsko upravljanje, SCADA

o  Transformatorska stanica

o   Protivpožarna, protivprovalna intsalacija o   Vodovodna i kanalizaciona instalacija

o   Kvalifikacija BMS, HVAC, PW