office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Mitas -Trellebog

Jul 2018
Uspešno završeni radovi na izgradnji novog objekta u okviru industrijskog kompleksa “Mitas” u Rumi. Površina objekta 10.000m2. Radovi koje smo izvodili na objektu su; Građevinski i arhitektonski radovi, Interne saobraćajnice, parterno uređenje, Instalacija i povezivanje procesne opreme, Mašinske instalacije, KGH, Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacione i signalne instalacije), trafostanica 20/0.4 kV,Automatsko upravljanje, SCADA, Protivpožarna instalacija, Vodovod i kanalizacija

Comments Off on Mitas -Trellebog Najnovije vesti

Read more

Fabrika dečje hrane

Jun 2018.

Uspešno završeni radovi na izgradnji novog proizvodno – poslovnog objekta – Fabrika dečje hrane površine 14.000m2. Radovi koji su izvedeni su: Građevinski i arhitektonski radovi, Interne saobraćajnice, parterno uređenje, Instalacija i povezivanje procesne opreme, Paneli čistih soba, Mašinske instalacije, KGH, Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacione i signalne instalacije), trafostanica 35/0.4 Kv, Automatsko upravljanje, SCADA, Protivpožarna instalacija, Vodovod i kanalizacija, Tretman otpadnih voda.

Comments Off on Fabrika dečje hrane Najnovije vesti

Read more

Narodni Muzej

 

Jun 2018.

Uspešno završeni radovi na rekonstrukciji Narodnog Muzeja u Beogradu na izvođenju elektroinstalacija jake i slabe struje, termotehničkih instalacija i sistema za automatsko upravljanje.

Comments Off on Narodni Muzej Najnovije vesti

Read more

Muzej Savremene Umetnosti

 

Septembar 2017.

Termoinženjering je sa preduzećima Koto doo Beograd, Exing B&P doo Beograd i Termovent Komerc iz Beograda uspešno završio rekonstrukcija obejekta Muzeja Savremene Umetnosti u Beogradu na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on Muzej Savremene Umetnosti Najnovije vesti

Read more