office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Termoinženjering na krovu sveta

Mont Blanc – Chamonix
Termoinženjering je bio sponzor jednog člana ekspedicije u organizaciji David’s Adventure Team u osvajanju vrha Mont Blanc (4.810m).

Comments Off on Termoinženjering na krovu sveta Arhiva vesti

Read more

MITAS –Ruma

Jun 2017.
Ugovorena izgradnja novog objekta u okviru industrijskog kompleksa “Mitas” u Rumi. Površina objekta 10.000m2. Radovi koje izvodimo: građevinski, građevinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, termotehničke instalacije i sistemi za automatsko upravljanje.

Comments Off on MITAS –Ruma Arhiva vesti

Read more

FABRIKA DEČJE HRANE DOBANOVCI

Februar 2017.

Ugovorena izgradnja novog proizvodno-poslovnog objekta – Fabrika dečje hrane površine 13.000m2. Radovi koje izvodimo: građevinski, građevinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, termotehničke instalacije i sistemi za automatsko upravljanje.

Comments Off on FABRIKA DEČJE HRANE DOBANOVCI Arhiva vesti

Read more

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU

Juli 2016.

Termoinženjering je sa preduzećima Koto doo Beograd, Exing B&P doo Beograd i Termovent Komerc iz Beograda ugovorio rekonstrukcija obejekta Muzeja Savremene Umetnosti u Beogradu na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU Arhiva vesti

Read more

NARODNI MUZEJ U BEOGRADU

Mart 2016.

Termoinženjering je kao član grupe ponuđača sa preduzećima Koto doo Beograd, Topwood doo Beograd i TVI iz Beograda ugovorio rekonstrukcija obejekta Narodni Muzej u Beogradu na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on NARODNI MUZEJ U BEOGRADU Arhiva vesti

Read more

PALATA PRAVDE

Mart 2017.

Termoinženjering je kao član grupe ponuđača sa Preduzećem Gradina doo Zemun ugovorio rekonstrukcija obejekta Palata Pravde u Savskoj ulici u Beogradu. Ugovoreni radovi obuhvataju radove na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on PALATA PRAVDE Arhiva vesti

Read more

COOPER TIRE Kruševac

Februar 2017.
Termoinženjering je ugovorio izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji postojeće fabrike. Ugovoreni radovi obuhvataju arhitektonsko-građevinske radove, radove na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on COOPER TIRE Kruševac Arhiva vesti

Read more

Contitech Fluid

Jun 2017.
Uspešno završeni radovi na dogradnji proizvodnog objekta za komponente za autoindustriju 2. faza kompleksa sa pratećim objektima. Površina novoizgrađenog objekta 18.203,90m2

Comments Off on Contitech Fluid Arhiva vesti

Read more

Tigar Valjara

Decembar 2016.
Termoinženjering je u konzorcijumu sa Denezom M inženjering ugovorio projektovanje, ishodovanje dozvola i izgradnju novog objekta Valjare u okviru industrijskog kompleksa Tigar Tyres u Pirotu koji je i uspešno završen.
Ovaj objekat je jedan od najzahtevnijih projekata u smislu projektovanja i izgradnje. Valjara se sastoji od tri dela:

• Proizvodni deo sa ukupnom visinom od 44m
• Spoljna zona silosa sa dubinom od -8m
• Aneks sa kancelarijskim i pratećim prostorom

Šest silosa sa 288 m3 zapremine, postavljenih na čeličnu konstrukciju, povezani su sa tehnološkom opremom preko pneumatskog transportnog sistema. Dve proizvodne linije za gumenu smesu imaju tri miksera zapremine 320, 550 i 1000 litara. Mehanički transport materijala omogućen je putem transportnog sistema

Comments Off on Tigar Valjara Arhiva vesti

Read more

UNOPS

Mart 2016.
Dom kulture i sporta u Obrenovcu
Termoinženjering je u konzorcijumu sa kompanijom Svetlost Teatar doo iz Beograda uspešno završio sve radove na rekonstrukciji Doma kulture i sporta u Obrenovcu-faze 1,2 i 3. Radove koje je konzorcijum izvodio bili su: građevinski, elektro instalacije, termotehničke instalacije i sistem za automatsko upravljanje.

Comments Off on UNOPS Arhiva vesti

Read more