office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Naziv: Airport City

Investitor: Telenor AD

Lokacija: Beograd, Srbija

Vreme izgradnje: 2006., 2007., 2008., 2009., 2011.

Tip ugovora: Isporuka i puštanje u rad sistema za klimatizaciju, elektroinstalacije, Isporuka i ugradnja elektroormana i sistema za automatsko upravljanje (CSNU)

Uloga na projektu: Izvođač radova

o  Mašinske instalacije, KGH

o  Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacije i signane instalacije)

o  Automatsko upravljanje