office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Mitas -Trellebog

Jul 2018
Uspešno završeni radovi na izgradnji novog objekta u okviru industrijskog kompleksa “Mitas” u Rumi. Površina objekta 10.000m2. Radovi koje smo izvodili na objektu su; Građevinski i arhitektonski radovi, Interne saobraćajnice, parterno uređenje, Instalacija i povezivanje procesne opreme, Mašinske instalacije, KGH, Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacione i signalne instalacije), trafostanica 20/0.4 kV,Automatsko upravljanje, SCADA, Protivpožarna instalacija, Vodovod i kanalizacija

Comments Off on Mitas -Trellebog Najnovije vesti

Read more

Fabrika dečje hrane

Jun 2018.

Uspešno završeni radovi na izgradnji novog proizvodno – poslovnog objekta – Fabrika dečje hrane površine 14.000m2. Radovi koji su izvedeni su: Građevinski i arhitektonski radovi, Interne saobraćajnice, parterno uređenje, Instalacija i povezivanje procesne opreme, Paneli čistih soba, Mašinske instalacije, KGH, Elektroinstalacije (napajanje, telekomunikacione i signalne instalacije), trafostanica 35/0.4 Kv, Automatsko upravljanje, SCADA, Protivpožarna instalacija, Vodovod i kanalizacija, Tretman otpadnih voda.

Comments Off on Fabrika dečje hrane Najnovije vesti

Read more

Narodni Muzej

 

Jun 2018.

Uspešno završeni radovi na rekonstrukciji Narodnog Muzeja u Beogradu na izvođenju elektroinstalacija jake i slabe struje, termotehničkih instalacija i sistema za automatsko upravljanje.

Comments Off on Narodni Muzej Najnovije vesti

Read more

Muzej Savremene Umetnosti

 

Septembar 2017.

Termoinženjering je sa preduzećima Koto doo Beograd, Exing B&P doo Beograd i Termovent Komerc iz Beograda uspešno završio rekonstrukcija obejekta Muzeja Savremene Umetnosti u Beogradu na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on Muzej Savremene Umetnosti Najnovije vesti

Read more

Termoinženjering na krovu sveta

Mont Blanc – Chamonix
Termoinženjering je bio sponzor jednog člana ekspedicije u organizaciji David’s Adventure Team u osvajanju vrha Mont Blanc (4.810m).

Comments Off on Termoinženjering na krovu sveta Arhiva vesti

Read more

MITAS –Ruma

Jun 2017.
Ugovorena izgradnja novog objekta u okviru industrijskog kompleksa “Mitas” u Rumi. Površina objekta 10.000m2. Radovi koje izvodimo: građevinski, građevinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, termotehničke instalacije i sistemi za automatsko upravljanje.

Comments Off on MITAS –Ruma Arhiva vesti

Read more

FABRIKA DEČJE HRANE DOBANOVCI

Februar 2017.

Ugovorena izgradnja novog proizvodno-poslovnog objekta – Fabrika dečje hrane površine 13.000m2. Radovi koje izvodimo: građevinski, građevinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, termotehničke instalacije i sistemi za automatsko upravljanje.

Comments Off on FABRIKA DEČJE HRANE DOBANOVCI Arhiva vesti

Read more

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU

Juli 2016.

Termoinženjering je sa preduzećima Koto doo Beograd, Exing B&P doo Beograd i Termovent Komerc iz Beograda ugovorio rekonstrukcija obejekta Muzeja Savremene Umetnosti u Beogradu na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU Arhiva vesti

Read more

NARODNI MUZEJ U BEOGRADU

Mart 2016.

Termoinženjering je kao član grupe ponuđača sa preduzećima Koto doo Beograd, Topwood doo Beograd i TVI iz Beograda ugovorio rekonstrukcija obejekta Narodni Muzej u Beogradu na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on NARODNI MUZEJ U BEOGRADU Arhiva vesti

Read more

PALATA PRAVDE

Mart 2017.

Termoinženjering je kao član grupe ponuđača sa Preduzećem Gradina doo Zemun ugovorio rekonstrukcija obejekta Palata Pravde u Savskoj ulici u Beogradu. Ugovoreni radovi obuhvataju radove na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Comments Off on PALATA PRAVDE Arhiva vesti

Read more