office@termoinzenjering.com

+381 (0)11 20 65 400

Beograd

Novi Sad

Niš

Banja Luka - BiH

Tigar Valjara

Comments Off on Tigar Valjara Arhiva vesti

Decembar 2016.
Termoinženjering je u konzorcijumu sa Denezom M inženjering ugovorio projektovanje, ishodovanje dozvola i izgradnju novog objekta Valjare u okviru industrijskog kompleksa Tigar Tyres u Pirotu koji je i uspešno završen.
Ovaj objekat je jedan od najzahtevnijih projekata u smislu projektovanja i izgradnje. Valjara se sastoji od tri dela:

• Proizvodni deo sa ukupnom visinom od 44m
• Spoljna zona silosa sa dubinom od -8m
• Aneks sa kancelarijskim i pratećim prostorom

Šest silosa sa 288 m3 zapremine, postavljenih na čeličnu konstrukciju, povezani su sa tehnološkom opremom preko pneumatskog transportnog sistema. Dve proizvodne linije za gumenu smesu imaju tri miksera zapremine 320, 550 i 1000 litara. Mehanički transport materijala omogućen je putem transportnog sistema

Comments are closed.